Pogoji za dosego prvaštev Slovenije

POGOJI ZA DOSEGO PRVAŠTEV SLOVENIJE PRVAK SLOVENIJE V LEPOTI – CH SLO

Pri pasmah, za katere se po zahtevi FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti, zahteva tudi delovni izpit, je pogoj:
3 kandidature CAC SLO, s tem, da mora od prve do zadnje preteči vsaj 366 dni,
od treh kandidatur morata biti vsaj dve osvojeni na mednarodnih razstavah,
vsaka kandidatura mora biti dosežena pri drugemu sodniku,
vsaj ena kandidatura mora biti osvojena v razredu delovnih.

Pri pasmah, za katere se po zahtevi FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti ne zahteva delovni izpit, je pogoj:
4 kandidature CAC SLO – od prve do zadnje mora preteči vsaj 366 dni,
od štirih kandidatur morata biti vsaj dve osvojeni na mednarodnih razstavah,
vsaka kandidatura mora biti dosežena pri drugemu sodniku.

Pri psih, katerih lastnik prihaja iz ene od spodaj navedenih držav in so že prvaki v lepoti svojih držav (Norveška, Švedska, Finska, Danska, Estonija, Latvija, Litva, Rusija, Ukrajina, Romunija, Grčija, Izrael, Ciper, Malta, Irska, Velika Britanija, Portugalska in Španija):
1 kandidatura CAC SLO, osvojena v enem izmed naslednjih razredov (vmesni, odprti, delovni ali prvaki) na razstavi v Sloveniji.
Izpolnjevanje pogojev je zbirno in je torej potrebno hkratno izpolnjevanje pogojev po različnih kriterijih. Kandidatur CACIB in Rezervni CACIB se pri izpolnjevanju pogojev za podelitev naslova Prvak Slovenije ne upošteva.

Za prvaštvo Slovenije zaprosite z Vlogo za izdajo prvaštva Slovenije .

Vlogi za prvaštvo Slovenije prosim priložite fotokopijo rodovnika ter fotokopije ocenjevalnih listov in CAC/PRM kartic. V kolikor je za vašo pasmo za dosego prvaštva obvezen delovni izpit, prosim vlogi priložite tudi fotokopijo delovnega potrdila.

MLADINSKI PRVAK SLOVENIJE V LEPOTI – CH J SLO

3 kandidature Prvak razreda mladih ( PRM SLO ) na mednarodnih ali državnih razstavah v Sloveniji,
vsaj ena od treh kandidatur mora biti osvojena na mednarodni razstavi,
vsaka kandidatura mora biti dosežena pri drugem sodniku,
ena kandidatura je lahko tudi CAC SLO, če je le-ta osvojena pred 24. mesecem starosti v razredu vmesni. Tako uveljavljeni CAC SLO pa se ne more še enkrat uporabiti pri izpolnjevanju pogojev za pridobitev naziva Prvak Slovenije v lepoti CH SLO.

Pri psih, katerih lastnik prihaja iz ene od spodaj navedenih držav in so že mladinski prvaki v lepoti svojih držav (Norveška, Švedska, Finska, Danska, Estonija, Latvija, Litva, Rusija, Ukrajina, Romunija, Grčija, Izrael, Ciper, Malta, Irska, Velika Britanija, Portugalska in Španija):
1 kandidatura Prvak razreda mladih – PRM SLO osvojen na razstavi v Sloveniji,
namesto PRM SLO velja tudi CAC SLO, vendar le , če je ta osvojen pred 24. mesecem starosti in v razredu vmesni. Tako uveljavljeni CAC SLO pa se ne more še enkrat uporabiti pri izpolnjevanju pogojev za naziv Prvak Slovenije v lepoti CH SLO.
To prvaštvo ne velja, kot izpolnjen pogoj za prijavo v razred prvakov.

Za prvaštvo Slovenije zaprosite z Vlogo za izdajo prvaštva Slovenije .

Vlogi za prvaštvo Slovenije prosim priložite fotokopijo rodovnika ter fotokopije ocenjevalnih listov in CAC/PRM kartic. V kolikor je za vašo pasmo za dosego prvaštva obvezen delovni izpit, prosim vlogi priložite tudi fotokopijo delovnega potrdila.

VETERANSKI PRVAK SLOVENIJE V LEPOTI – CH V SLO

3 ocene odlično 1 v razredu veteranov na razstavah, ki so potekale v Sloveniji.
ena ocena mora biti pridobljena na mednarodni razstavi.
vse tri ocene morajo biti dosežene pri različnih sodnikih

Pri psih, katerih lastnik prihaja iz ene od spodaj navedenih držav in so že veteranski prvaki v lepoti svojih držav (Norveška, Švedska, Finska, Danska, Estonija, Latvija, Litva, Rusija, Ukrajina, Romunija, Grčija, Izrael, Ciper, Malta, Irska, Velika Britanija, Portugalska in Španija):
ena ocena odlično 1 v razredu veteranov na razstavi v Sloveniji

To prvaštvo ne velja, kot izpolnjen pogoj za prijavo v razred prvakov.

Za prvaštvo Slovenije zaprosite z Vlogo za izdajo prvaštva Slovenije .

Vlogi za prvaštvo Slovenije prosim priložite fotokopijo rodovnika ter fotokopije ocenjevalnih listov in CAC/PRM kartic. V kolikor je za vašo pasmo za dosego prvaštva obvezen delovni izpit, prosim vlogi priložite tudi fotokopijo delovnega potrdila.

Nova pravila stopijo v veljavo za pse, ki bodo prvo kandidaturo CAC osvojili v letu 2016.
Vsi psi, ki so prvo kandidaturo CAC osvojili pred 1.1.2016, zanje veljajo stara pravila (4 x CAC v obdobju 366 dni)

Nova pravila za dosego naslova »Šampion Slovenije v lepoti«:
Za pasme, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodni prvak v lepoti ne zahteva delovni izpit:
• Pet (5) kandidatur CAC SLO, s tem, da je starost psa ob zadnji prejeti kandidaturi minimalno 24 mesecev; (novo)
• Vsaj dve kandidaturi morata biti osvojeni na mednarodni razstavi;
• Vsaj ena (1) kandidatura mora biti osvojena na specialni razstavi; (novo)
• Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih.
Pri pasmah, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti zahteva tudi delovni izpit, tisti pes, ki je osvojil:
• Štiri (4) kandidature CAC SLO, s tem, da je starost psa ob zadnji prejeti kandidaturi minimalno 24 mesecev; (novo)
• Vsaj dve kandidaturi morata biti osvojeni na mednarodni razstavi;
• Vsaj ena (1) kandidatura mora biti osvojena na specialni razstavi; (novo)
• Vsaj ena (1) kandidatura mora biti osvojena v razredu delovni;
• Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih.
Skladno z novimi pravili se bosta v vsakem koledarskem letu organizirali dve (2) specialni razstavi za vse pasme: samostojno v organizaciji pasemskih klubov ali znotraj državnih oz. mednarodnih razstav.