Organi kluba KLPJ

Na skupčini oz. zboru članov, dne 24.3.2018, so bili izvoljeni novi organi kluba

ČLANI UO
-Predsednik :      BOŠTJAN ČEŠAREK ( bostjan.cesarek@gmail.com)

-Podpredsednik : MATJAŽ ROTER ( matjaz.roter@nlzoh.si ) 

-Blagajnik :         KARL ŠINDELFELD 

-Tajnica :            DAMJANA ŽNIDARŠIČ – ŠVEGELJ ( damjana.svegelj@gmail.com ) 

-ALOJZ MIHEL,
-PRIMOŽ RAUTER,
-TOMAŽ TROTOVŠEK,
-SIMON ŠTUCIN,
-JERNEJ MARKELJ

NADZORNI ODBOR : 

-EDO VEROVŠEK,

-NACE REMIC,
-ROBERT BANDELJ.

DISCIPLINSKA KOMISIJA : 

-Prof.dr. ANDREJ BIDOVEC

-IVO LEBAN

-ZDENKA  LOVRENČIČ

Namestnik – a : DUŠAN ROSENFELD, KATKA KOVAČEC