Organi kluba KLPJ

UPRAVNI ODBOR:
1. Dušan Rosenfeld – predsednik,
2. Boštjan Češarek – podpredsednik
3. Mojca Ota – tajnica
4. Katka Kovačec – blagajničarka
5. Bogdan Dolenec
6. Jernej Markelj
7. Primož Rauter
8. Ignac Lovrenčič

NADZORNI ODBOR:
1. Gorazd Sinjur
2. Edo Verovšek
3. Marko Koračin

DISCIPLINSKA KOMISIJA:
1. Dr. Andrej Bidovec – predsednik
2. Milan Švegelj- član
3. Peter Kovačec- član
4. Franc Dečman – namestnik
5. Jože Gutman – namestnik